Chứng nhận

Là thương hiệu tiên phong với chiến lược dẫn đầu trong ngành sơn trang trí cao cấp, Mykolor liên tục đầu tư cho việc nghiên cứu cải tiến và phát triển để cung cấp ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đa dạng về màu sắc, đáp ứng và thỏa mãn tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Từ đó vấn đề chất lượng và môi trường được xác định là sứ mệnh của doanh nghiệp, là yếu tố cốt lõi được trú trọng nhất trong quá trình hoạt động, vừa thể hiện trách nhiệm, vừa là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Mykolor luôn chủ động và nỗ lực tuân thủ các định chế; đồng thời tích cực nâng cao công tác bảo vệ môi trường với mong muốn góp sức vì một môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp và an toàn hơn.

Vì lẽ đó, Công ty đã xây dựng, áp dụng và duy trì tích hợp hai hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế:

CHỨNG CHỈ ISO 9001 : 2015
9001

Là tập hợp các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, tạo lập cách thức làm việc thống nhất nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ổn định chất lượng và cải tiến liên tục để thỏa mãn tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh làm cơ sở cho sự phát triển bền vững.

CHỨNG CHỈ ISO 14001 : 2015
14001

Là tập hợp các chuẩn mực, quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng, giúp công ty xác định, quản lý, giám sát, tuân thủ và kiểm soát được các vấn đề môi trường của doanh nghiệp một cách toàn diện, phù hợp với pháp luật của Việt Nam, Quốc tế và các bên liên quan nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của môi trường, góp phần tạo ra một môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và phát triển bền vững.

Cả hai thệ thống ISO đã được tổ chức NQA của Anh Quốc chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận bởi tổ chức ISO toàn cầu: IAF (International Accreditaion Forum) và UKAS (United Kingdom Accreditation Service);

Green label singapore

certificate_about__brands_cert
Mykolor NaNa
certificate_about__brands_cert
Mykolor Passion
certificate_about__brands_cert
Mykolor Grand
certificate_about__brands_cert
Mykolor Walcare

Ngoài ra, tất cả các sản phẩm của Mykolor (bao gồm các dòng sản phẩm: Grand, Touch, Passion, Nana,…) đều đã được chứng nhận Green Label Singapore. Đây là chứng nhận uy tín và danh giá cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, do Hội đồng vì môi trường Singapore (The Singapore Environment Council) chứng nhận, Giúp công chúng nhận biết những sản phẩm thân thiện và đáp ứng được những tiêu chuẩn về môi trường.

icon-4-oranges